Open Transporters

Open Transporter

Open Transporter

Open Transporter

  • Load area: 1800mm x 1100mm
  • Load capacity: 500kg
  • Drivers license:B+
  • Rate:R170.00 per 24 HR period or part thereof.


Open Transporter

Open Transporter

Open Transporter

  • Load area:2000mm x 1200mm
  • Load capacity: 500kg
  • Drivers license:B+
  • Rate:R180.00 per 24 HR period or part thereof.


Open Transporter

Open Transporter

Open Transporter

  • Load area:2350mm x 1200mm
  • Load capacity:1 Ton
  • Drivers license:EB+
  • Rate:R220.00 per 24 HR period or part thereof.


Open Transporter

Open Transporter

Open Transporter

  • Load area:2500mm x 1600mm
  • Load capacity:500kg
  • Drivers license:B+
  • Rate:R220.00 per 24 HR period or part thereof.


Open Transporter

Open Transporter

Open Transporter

  • Load area:2500mm x 1600mm
  • Load capacity:1 Ton
  • Drivers license:EB+
  • Rate:R240.00 per 24 HR period or part thereof.


Open Transporter

Open Transporter

Open Transporter

  • Load area:3000mm x 1500mm
  • Load capacity:500kg
  • Drivers license:B+
  • Rate:R240.00 per 24 HR period or part thereof.


Open Transporter

Open Transporter

Open Transporter

  • Load area:3000mm x 1600mm
  • Load capacity:1 Ton
  • Drivers license:EB+
  • Rate:R260.00 per 24 HR period or part thereof.


Open Transporter

Open Transporter

Open Transporter

  • Load area:3000mm x 1600mm
  • Load capacity:2 Ton
  • Drivers license:EB+
  • Rate:R280.00 per 24 HR period or part thereof.


Open Transporter

Open Transporter

Open Transporter

  • Load area:3500mm x 1800mm
  • Load capacity:2 Ton
  • Drivers license:EB+
  • Rate:R300.00 per 24 HR period or part thereof.


Open Transporter

Open Transporter

Open Transporter

  • Load area:4000mm x 1600mm
  • Load capacity:2 Ton
  • Drivers license:EB+
  • Rate:R300.00 per 24 HR period or part thereof.


Open Transporter

Open Transporter

Open Transporter

 • Load area:3000mm x 1600mm with mesh
 • Load capacity:2.2 Ton
 • Drivers license:EB+
 • Rate:R280.00 per 24 HR period or part thereof.

Open Transporter

Open Transporter

Open Transporter

 • Load area:3500mm x 1800mm with mesh
 • Load capacity:2.2 Ton
 • Drivers license:EB+
 • Rate:R300.00 per 24 HR period or part thereof.

Open Transporter

Open Transporter

Open Transporter

 • Load area:4000mm x 1600mm with mesh
 • Load capacity:2.2 Ton
 • Drivers license:EB+
 • Rate:R300.00 per 24 HR period or part thereof.